Novost #4

Novost #4

Nakon uspješne suradnje Grada Zadra i udruge FabLabZagreb – udruga za digitalnu fabrikaciju na organizaciji i realiziranju SteAm radionica u osnovnim školama 2019.
Novost #3

Novost #3

Nakon uspješne suradnje Grada Zadra i udruge FabLabZagreb – udruga za digitalnu fabrikaciju na organizaciji i realiziranju SteAm radionica u osnovnim školama 2019.
Novost #2

Novost #2

Nakon uspješne suradnje Grada Zadra i udruge FabLabZagreb – udruga za digitalnu fabrikaciju na organizaciji i realiziranju SteAm radionica u osnovnim školama 2019.
Novost #1

Novost #1

Nakon uspješne suradnje Grada Zadra i udruge FabLabZagreb – udruga za digitalnu fabrikaciju na organizaciji i realiziranju SteAm radionica u osnovnim školama 2019.