Nakon uspješne suradnje Grada Zadra i udruge FabLabZagreb – udruga za digitalnu fabrikaciju na organizaciji i realiziranju SteAm radionica u osnovnim školama 2019.